حربن یزید ریاحی Archives | حکمت صدرا

  • روزشمار وقایع دهه اول محرم

    بنا به نقل کتاب هاى معتبرتاریخى جرقه قیام امام حسین علیه السلام از ۱۵ رجب سال۶۰ هجرى زده شد یعنى روزمرگ معاویه لعنت الله علیه. امام از آن روز با یزید مخالفت کرد و مخالفت کرد تا رسیدبه محرم سال ۶۱ هجرى.اینجا خواست هایم به اتفاقاتى که در ده روز اول محرم درزمین کربلا افتاد، […]