حدیث روز Archives | حکمت صدرا

  • پنج شرط دوستی از نگاه امام صادق

    امام صادق(ع) فرمود: دوستی شرایطی دارد که هرکس آن را رعایت نکند، او را دوست کامل ندان و کسی که هیچکدام از این شرایط را نداشته باشد چیزی از دوستی نمی‌داند. شعارسال:  امام صادق(ع) در حدیثی در خصوص “پنج شرط دوستی” می فرمایند: عنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع) قَالَ: الصَّدَاقَةُ مَحْدُودَةٌ فَمَنْ لَمْ تَكُنْ فِيهِ تِلْكَ […]

  • پنج شرط دوستی

    امام صادق(ع) فرمود: دوستی شرایطی دارد که هرکس آن را رعایت نکند، او را دوست کامل ندان و کسی که هیچکدام از این شرایط را نداشته باشد چیزی از دوستی نمی‌داند. شعارسال:  امام صادق(ع) در حدیثی در خصوص “پنج شرط دوستی” می فرمایند: عنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع) قَالَ: الصَّدَاقَةُ مَحْدُودَةٌ فَمَنْ لَمْ تَكُنْ فِيهِ تِلْكَ […]