حدیث در مورد مرگ Archives | حکمت صدرا

  • مرگ یک لحظه جلو و عقب می شود؟

    شاید افراد در زمان شنیدن نام مرگ به این فکر کنند که مرگ تنها یک حالت دارد و برای همه یکسان است، اما غافل از اینکه خداوند برای مرگ و عمر انسان تفاوت‌هایی قائل شده و زمان خاصی را مقرر فرموده است. شعار سال : شاید هر فردی با شنیدن نام مرگ اندکی به خودش […]