حدود شرعی Archives | حکمت صدرا

  • حوزه حدود شرعی ارتباط با نامحرم در فضای مجازی را تبیین کند

    در دومین نشست کرسی تجلیل و تحلیل شبکه های اجتماعی بر لزوم تبیین حدود شرعی ارتباط با نامحرم در فضای مجازی از سوی حوزه تاکید شد. شعارسال: دومین نشست کرسی تجلیل و تحلیل شبکه های اجتماعی با حضور مبلغان فعال عرصه تبلیغ در شبکه های اجتماعی، با موضوع «کیفیت ارتباط با نامحرم در شبکه های […]