واحد احیای میراث پژوهشکده حج و زیارت، نشست علمی «تجلی هنر شیعی در کتاب‌آرایی نسخ خطی ادعیه و زیارات» را برگزار می‌کند. " />حج و زیارت نشست علمی پژوهشکده حج و زیارت تجلی هنر شیعی آداب زیارت Archives | حکمت صدرا

حج و زیارت نشست علمی پژوهشکده حج و زیارت تجلی هنر شیعی آداب زیارت Archives | حکمت صدرا