حافظ و قاری قرآن کریم گفت: ترویج کرسی‌های تلاوت، برگزاری محافل انس با قرآن و همکاری با کانون‌ها از حوزه‌های مؤثری است که باید در دانشگاه‌ها تقویت شود. " />حجت موحدیان Archives | حکمت صدرا

حجت موحدیان Archives | حکمت صدرا