حجت السلام و المسلمین میر معزی Archives | حکمت صدرا

  • کرسی های آزاد اندیشی در حوزه جان دوباره می گیرد

    معاون پژوهش حوزه های علمیه با اشاره به برنامه های حوزه برای احیای کرسی های ‌آزاد اندیشی از تأکید مدیرحوزه های علمیه بر توسعه این کرسی ها خبر داد. شعارسال:معاون پژوهش حوزه های علمیه با اشاره به برنامه های حوزه برای احیای کرسی های ‌آزاد اندیشی از تأکید مدیرحوزه های علمیه بر توسعه این کرسی […]