عضو گروه سیاست پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی گفت: طلیعه آزادی قدس شریف آشکار شده و این آرمان به عنوان مسئله اول جهان اسلام به نماد وحدت مسلمانان تبدیل شده است. " />حجت الاسلام محمد ملک زاده Archives | حکمت صدرا

حجت الاسلام محمد ملک زاده Archives | حکمت صدرا