حجت الاسلام مجتبی الهی خراسانی Archives | حکمت صدرا

  • ۳ مولفه در اندیشه شهید صدر

    آیت الله سیدمنذر حکیم گفت: در حوزه‌ها و در دانشگاه‌ها در مسئله شناسی و روش شناسی شهید صدر بسیار کم کار شده است. در حالی که شهید صدر بیشترین تاکید را بر روش شناسی داشته است.