حجت الاسلام علی احتشام Archives | حکمت صدرا

  • منشور روحانیت امام مورد غفلت قرار گرفته است

    حجت الاسلام احتشام بر توجه جدی روحانیت به منشور روحانیت امام خمینی تأکید کرد و منشور روحانیت را ترسیم افق نظام اسلامی برای روحانیت دانست. شعارسال: حجت الاسلام علی احتشام، با بیان این که حوزه علمیه پس از گذشت پیروزی انقلاب اسلامی به وظایف خود به خوبی عمل کرده است، گفت: البته نمی توان گفت […]