حجت‌الاسلام ذکاوت Archives | حکمت صدرا

  • چشم‌پوشی در برابر تخلفات مجامع اتحادیه‌های استانی به چه معناست

    گروه مؤسسات قرآنی مردم‌نهاد ــ مدیر مؤسسه قرآنی معجزه ماندگار خاتم پیرو گفته «حسن محمدی» مبنی بر اینکه تخلفاتی در مجامع استانی دیده شد اما به‌دلیل نبود شکایت با مشورت دوستان، چشم‌پوشی شد، گفت: شما به‌عنوان مدعی‌العموم و نمایندگان اتحادیه‌های کشوری در آنجا حضور داشتید و این چشم‌پوشی و یا عدم نظارت صحیح به چه […]