حامی مطهری Archives | حکمت صدرا

  • فیلم دیگری از درگیری لفظی میرشریفی روحانی گونی به دست

    فیلم دیگری از درگیری لفظی میرشریفی روحانی گونی به دست و حامی علی مطهری با معترضان؛ شعار سال: فیلم دیگری از درگیری لفظی میرشریفی روحانی گونی به دست و حامی علی مطهری با معترضان در گلپایگان گویا این آقا کار و تخصصش گونیه!!! سایت شعار سال، با تلخیص و اضافات برگرفته از سایت آپارات، تاریخ انتشار […]