حاجات Archives | حکمت صدرا

  • اقدامی برای برآورده‌شدن حاجات

    با توجه به توصیه‌ای از امام حسن مجتبی(ع)، می‌توان به این نتیجه رسید که اقدامی وجود دارد که از هر دعایی کارساز‌تر است شعارسال:با توجه به توصیه‌ای از امام حسن مجتبی(ع)، می‌توان به این نتیجه رسید که اقدامی وجود دارد که از هر دعایی کارساز‌تر است. روایتی از امام حسن مجتبی(ع) نقل شده که اشخاصی […]