جورجو آگامین Archives | حکمت صدرا

  • تفكر يعني شهامت نومیدشدن

    صداي ناقوس كليساي تراستوره كه به گوش مي‌آيد – محلي كه قرار ملاقات گذاشته‌ايم- چهره او در ذهن نقش مي‌بندد… جورجو آگامبن در نقش فيليپ، يكي از دوازده حواري مسيح، در فیلم «انجيل به روايت متي» پير پائولو پازوليني (١٩٦٤) ظاهر شد. درآن زمان دانشجوي جوان رشته حقوق بود، متولد ١٩٤٢ در شهر رم، با […]