جوامع غربی Archives | حکمت صدرا

  • تربیت دینی را انتزاعی کرده و از پرداختن به مبانی اصیل اسلامی طفره رفته‌ایم

    مؤسس جبهه مصاف و نظریه‌پرداز ایرانی گفت: متأسفانه تربیت دینی را انتزاعی کرده‌ و از پرداختن به اصل و مورد توجه قرار دادن مبانی اصیل اسلامی طفره رفته‌ایم. شعارسال: علی اکبر رائفی‌پور عصر امروز در جمع مردم ارومیه و با موضوع بررسی نقش تشکل‌ها و سازمان‌های فرهنگی با رویکرد توجه به موضوع‌های آخرالزمانی به ایراد […]