جهان وطنی Archives | حکمت صدرا

  • جهان‌وطنی و ابتذال شرهای جغرافیایی

      «احیای علم جغرافیا…. باید آن وحدتی را برای معرفت پدید آورد که بدون آن هر کوششی برای تحصیل دانش در حد کارهای مقاطعه‌ای خواهند ماند» ایمانوئل کانت «بدون شناخت جغرافی انسان‌های بافرهنگ از عهده فهم یک روزنامه هم برنمی‌آیند» جان لاک شعار سال: جهان‌وطنی برگشته است. این برای بعضی‌ها خبر خوشی است. خبر بد […]