جهان عرب Archives | حکمت صدرا

  • گفت‌و‌گو با ابوذر ابراهیمی ترکمان‌، رئیس سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی

    نشست‌های بین‌المللی بسیاری در کشور برگزار می‌شود، نشست‌هایی که چهره‌های آشنا و ناآشنای خارجی با همتایان ایرانی خود بحث و گفت‌وگو می‌کنند. هدف از این نشست‌ها چیست؟ اساساً چند نوع نشست بین‌المللی در کشور برگزار می‌شود؟ میهمانان چگونه انتخاب می‌شوند و اهداف این نشست‌ها چیست؟ این پرسش‌ها را از ابوذر ابراهیمی ترکمان، رئیس سازمان فرهنگ […]

  • گفت‌وگوهای فرهنگی همنشین گفت‌وگوهای دینی

    نشست‌های بین‌المللی بسیاری در کشور برگزار می‌شود، نشست‌هایی که چهره‌های آشنا و ناآشنای خارجی با همتایان ایرانی خود بحث و گفت‌وگو می‌کنند. هدف از این نشست‌ها چیست؟ اساساً چند نوع نشست بین‌المللی در کشور برگزار می‌شود؟ میهمانان چگونه انتخاب می‌شوند و اهداف این نشست‌ها چیست؟ این پرسش‌ها را از ابوذر ابراهیمی ترکمان، رئیس سازمان فرهنگ […]