جنبش سیمون کیمبانگو Archives | حکمت صدرا

  • «جهل مقدس» اثر اولیویه روآ، اسلام‌شناس فرانسوی، ترجمه شد

    اولیویه روآ یکی از مهم‌ترین پژوهشگران اسلام سیاسی معاصر است. آرای او از دو دهه پیش به شهرت او در این زمینه کمک کرد. او در ناکامی بنیادگرایی اسلامی را پیش‌بینی کرده بود. او که مدت‌ها در میان قبایل افغان در افغانستان زندگی کرده، پیوند بین اسلام و تروریسم را رد می‌کند. شعار سال: در […]