جمعیت جهانی مسلمان Archives | حکمت صدرا

  • «حلال» به نماد کیفیت و اعتماد در جهان تبدیل شده است

    رئیس مجمع جهانی اقتصاد اسلامی گفت که برچسب «حلال» هم از کشورهای اسلامی فراتر رفته و در حال تبدیل شدن به نماد جهانی کیفیت و اعتماد است.ب شعارسال: رئیس مجمع جهانی اقتصاد اسلامی گفت که برچسب «حلال» هم از کشورهای اسلامی فراتر رفته و در حال تبدیل شدن به نماد جهانی کیفیت و اعتماد است.ب […]