جریمه ها Archives | حکمت صدرا

  • نام ربا خواری را به دروغ قرض الحسنه نگذاریم/ فاکتور صوری بلای بانک‌ها است

    آیت الله مکارم شیرازی گفت: بعضی بانک‌ها قرض الحسنه ۲۸ درصدی می‌دهند، یعنی چه؟ نام ربا خواری را به دروغ، قرض الحسنه می‌گذارند، درست نیست. شعارسال:آیت الله مکارم شیرازی گفت: بعضی بانک‌ها قرض الحسنه ۲۸ درصدی می‌دهند، یعنی چه؟ نام ربا خواری را به دروغ، قرض الحسنه می‌گذارند، درست نیست. به نقل از مرکز خبر […]