جریان شناسی روحانیت Archives | حکمت صدرا

  • تفکر سنتی و نو اندیش التقاطی نمی تواند ما را به تمدن نوین اسلامی برساند

    رییس مؤسسه پژوهشی حکمت و فلسفه ایران با جریان شناسی فکری، فرهنگی و سیاسی روحانیت، حوزه و روحانیت را از نظر جامعه شناختی به سه دسته جریان سنتی، جریان نواندیشی التقاطی و جریان نواندیشی اجتهادی تقسیم کرد. شعارسال : حجت الاسلام والمسلمین عبدالحسین خسروپناه رییس مؤسسه پژوهشی حکمت و فلسفه ایران در همایش صیانت از […]