جرج جرداق مسیحی Archives | حکمت صدرا

  • علی(ع)، بی بدیل در عدالت گستری

    شعار سال: علی بن ابی طالب(ع) در خانه کعبه پا به عرصه وجود گذاشت و سالیان بعد با شجاعت و ایثار خویش توطئه های مشرکان را پوچ و واهی ساخت و در جنگ های گوناگون با کافران پیشگام شد. سه مؤلفه دین داری، عدالت و مردم داری در سیره حکومتی امام علی (ع) بسیار برجسته و […]