جانبازان Archives | حکمت صدرا

  • نگین درخشان حوزه های علمیه

    شعار سال: حوزه علمیه عصر جدید بر روی پایه های فکری، دینی، علمی و تمدنی بیش از ۱۴ قرن بنا نهاده شده است و حوزه امروز، میراث دار عمری مجاهدت علمی، فکری و عملی علما و بزرگان شیعه در طول تاریخ است. به گواهی تاریخ، جهاد خالصانه علمای دین و مقابله و مواجهه با ظلم […]