جامعه عقل گریز Archives | حکمت صدرا

  • کافیست از مادرتان قهر کنید!

    شعار سال: دکتر شفیعی کدکنی در کتاب با چراغ و آینه آورده است: قصد توهین به هیچ روشنفکر راستینی را ندارم. ولی در مجموع آن‌ها را به دو گروه تقسیم می‌کنم: الف. روشنفکرِ نمی خواهم ب روشنفکر ِ چه می خواهم متاسفانه جامعه عقل گریز ما همیشه به «روشنفکران نمی خواهم» (امثال صادق هدایت) بها […]