جابر بن عبد الله انصاری Archives | حکمت صدرا

  • پژوهشي درباره استخاره

    شعار سال: استخاره درزندگي بعضی از مردم رايج است با توجه به نقش تأثيرگذار استخاره، آيا همين شيوة رايج، صراط مستقيم است يا انحراف هايي در آن رخ داده است؟ ‌يک روحاني به عنوان استخاره کننده، به چه آگاهي هايي نياز دارد؟ از همين زاويه با استخاره آشناتر شويم و در ضمن خطرات،‌ کاستي ها […]