ثلث مال امیر کبیر Archives | حکمت صدرا

  • مسجدی که با ثلث مال امیرکبیر ساخته شد

    در دل بازار، مسجد و مدرسه ای با قدمت بیش از ۱۲۰سال و با تاریخی باشکوه قرار دارد که با ثلث مال امیرکبیر ساخته شده است. شعارسال:در دل بازار، مسجد و مدرسه ای با قدمت بیش از ۱۲۰سال و با تاریخی باشکوه قرار دارد که با ثلث مال امیرکبیر ساخته شده است. با عبور از […]