توهین به زنان Archives | حکمت صدرا

  • “زنانی که حجاب‌خود را برداشتندنخاله‌بودند”

    آیت الله نوری همدانی در واکنشی نسبت به اعتراض برخی از زنان جامعه نسبت به حجاب اجباری، آن‌ها را «نخاله» نامید. شعارسال: آیت الله نوری همدانی مرجع تقلید شیعه با اشاره به مساله کشف حجاب در تهران طی روزهای اخیر گفت: چند زن در تهران حجاب خود را برداشتند و دشمنان فکر کردند انقلاب سست […]