تولید و اشتغال کشور Archives | حکمت صدرا

  • بزرگترین پروژه در اماکن زیارتی شیعیان

    این صحن، حجم بزرگی از حرم مطهر را دربرگرفته و از کم نظیرترین صحن ها است که طبقه ای نیز همطراز با گنبد دارد؛ گنبد هم مقاوم سازی شده و مناره ها نیز در حال انجام است. شعارسال: نجف اشرف که مشرف می شوی، مخصوصاً اگر بعد از تشرف به زیارت کربلای معلی باشد؛ آرامشی […]

  • صحنی کم نظیر با طبقه ای هم تراز گنبد حرم مطهر

    این صحن، حجم بزرگی از حرم مطهر را دربرگرفته و از کم نظیرترین صحن ها است که طبقه ای نیز همطراز با گنبد دارد؛ گنبد هم مقاوم سازی شده و مناره ها نیز در حال انجام است. شعارسال: نجف اشرف که مشرف می شوی، مخصوصاً اگر بعد از تشرف به زیارت کربلای معلی باشد؛ آرامشی […]