توصیه های بزرگان Archives | حکمت صدرا

  • نسخه ای برای خودسازی معنوی

    با فرارسیدن ماه مبارک رمضان،​ توصیه هایی از امام خمینی (ره) برای این ماه در کانال نوجوان منتشر شده است . شعارسال:با فرارسیدن ماه مبارک رمضان،​ توصیه هایی از امام خمینی (ره) برای این ماه در کانال نوجوان منتشر شده است .  در ماهی که خود بهشت است و راهی برای ورود به بهشت برای […]