توسعه Archives | حکمت صدرا

  • توسعه یک ضرورت اخلاقی است و نه انتخاب

    شعارسال: متن پیش رو سرمقاله رضا داوری اردکانی با عنوان «خردِ پیشرفت و توسعه» در شصت و چهارمین شماره نشریه فرهنگستان علوم (ویژه پاییز ۱۳۹۶) است که از نظر می گذرد؛ توسعه جای پیشرفت را گرفته است پیشرفت تاریخی از جمله اصول تجدد است و بنابراین می‌توان تجدد را جهان پیشرفت دانست. مراد از پیشرفت […]