توجه به اعجازهای علمی Archives | حکمت صدرا

  • کتابی که نوشتنش ۴۰ سال طول کشید

    برخى از مستمعين درس‌هاى ايشان در مسجد هدايت كه در بازداشت به سر بردند، پيشنهاد ادامه جلسات تفسیری ایشان را دادند كه مورد قبول قرار گرفت و مقرر شد هر هفته سه يا چهار جلسه صبح‌ها در زندان تشكيل شود. شعارسال:برخى از مستمعين درس‌هاى ايشان در مسجد هدايت كه در بازداشت به سر بردند، پيشنهاد […]