توتالیتاریسم Archives | حکمت صدرا

  • درباره «گزیده‌هایی از رزا لوکزامبورگ»

    رزالوکزامبورگ یکی از خلاق‌ترین شخصیت‌هایی است که تاکنون در جنبش سوسیالیستی مشارکت داشته است. او بیش از هر مارکسیست دیگری در قرن بیستم گرایش بی‌وقفه سرمایه‌داری را برای خودگستری تشریح و به‌ویژه بر پیامدهای مخرب آن برای دنیای توسعه‌نیافته به‌لحاظ فناوری تأکید کرد. شعار سال: نقد او از گرایش سرمایه به نابودی محیط زیست غیرسرمایه‌داری […]