تقویت اراده Archives | حکمت صدرا

  • ایرانی‌ها در رمضان اخلاقی‌تر می شوند؟

    شعارسال: سعدی در گلستان این حکایت نغز و هشداردهنده را می‌آورد: «عابدی را حکایت کنند که شبی ده من طعام بخوردی و تا سحر ختمی در نماز بکردی صاحبدلی شنید و گفت اگر نیم نانی بخوردی و بخفتی بسیار ازین فاضل‌تر بودی.» و به رسم مألوف در ادامه این دو بیت را می‌آورد: «اندرون از […]