تقرب الی الله Archives | حکمت صدرا

  • همه چیز درباره ذکر و آثار آن / چرا باید ذکر گفت؟

    اذکار الهی، همانند فانوس هایی می مانند که توسط آدمی روشن می شوند و هرچقدر تاریکی بیشتر باشد سوی روشنایی آن بیشتر دیده شده و قابل لمس است البته به این نکته نیز باید توجه کنیم که میزان روشنایی این فانوس نیز بسته بخود نسان است. شعارسال: اذکار الهی، همانند فانوس هایی می مانند که […]