تقدس گرایی Archives | حکمت صدرا

  • در ستایش نقد با بوسه بر قلم منتقدان!

    دیشب یکی از دوستان، متن یکی از یادداشت های انتقادی خودم را برایم فرستاده بود و نوشته بود:«نقد آسان است…لطفا راه حل ارائه بدهید!».به نظرم آمد این نگاه و سئوال ایشان، فراگیر است و ذهن بسیاری از فعالان فرهنگی و رسانه ای را درگیر خود کرده است. شعارسال: بسیاری از ما در مواجهه با نظرات […]