تفکیک Archives | حکمت صدرا

  • فقه درهندسه علم دینی جایگاه مهمی دارد/اصول فقه؛محتاج نظریه پردازی

    آیت الله رشاد گفت: فقه در هندسه علم دینی جایگاه رفیعی دارد.فقه متعارف که معین کننده تکلیف مکلفان است حاصل یک فرآیند نظریه پردازانه است. شعارسال: جلسه ۱۰۰ شورای علمی راهبردی هیئت حمایت از کرسی‌های نظریه‌پردازی، نقد و مناظره شورای عالی انقلاب فرهنگی به ریاست آیت‌الله علی‌اکبر رشاد در محل پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی […]