تفکر بی خانمان Archives | حکمت صدرا

  • تفکر بی‌خانمان

    متن زیر بخشی از نوشته بیژن عبدالکریمی با عنوان «هویت چهل‏ تکه و تفکر بی‌خانمان» در کتابی است با عنوان «مونیسم یا پلورالیسم؟ واکاوی هستی‌شناسی یک نظریه اجتماعی» که به نقد و بررسی کتاب «افسون‌زدگی جدید» دکتر داریوش شایگان می‌پردازد. در این کتاب رضا داوری اردکانی، بیژن عبدالکریمی، مسعود پدرام، محمدمهدی مجاهدی و… به نقد […]