تفسیر و ترجمه قران Archives | حکمت صدرا

  • تلاوت معنامحور تنها مختص قرآنیان حرفه‌ای نیست

    داور و قاری قرآن کریم گفت: تلاوت معنامحور تنها مختص مرتلان، حافظان و قاریان در سطح حرفه‌ای نیست بلکه هر شخص در هر سطحی باید به میزان فهم خود، معانی قرآن را درک کند و به تلاوت معنامحور بپردازد. شعارسال: مریم خطیب، داور و قاری قرآن کریم در رابطه با ویژگی‌های تلاوت معنامحور، ابراز کرد: […]

  • کدام فیلسوفان بیشتر به آموزه‌های قرآن پرداخته‌اند/ نقش قرآن در استحکام آرای فلاسفه بزرگ

    رئیس مؤسسه شیعه‌شناسی اظهار کرد: رویکردهای روشمند عقلانی فیلسوفان به آیات قرآن باعث ضعف فلسفه‌های آنان نشده بلکه فلسفه‌های آنان را قوت و استحکام و در عین حال مملو از ظرائف، اشارات، تلمیحات، و نکات سازنده‌ای ساخته که برگرفته شده از آیات شریفه قرآنی‌اند. شعارسال: فیلسوفان و اندیشمندان مسلمان از ابتدای آشنایی با نوشته های […]