تفسیر و آموزه های قرآن Archives | حکمت صدرا

  • واژه مقدس مسجد به خوبی در کشور تعریف نشده است

    معاون فرهنگی آستان مقدس حضرت عبدالعظیم حسنی (ع) گفت: واژه مقدس مسجد، آنچنان که شایسته آن است، در کشور ما تعریف نشده است. شعارسال:معاون فرهنگی آستان مقدس حضرت عبدالعظیم حسنی (ع) گفت: واژه مقدس مسجد، آنچنان که شایسته آن است، در کشور ما تعریف نشده است. عباس سلیمی با بیان اینکه واژه مقدس مسجد، آنچنان […]