تفسیر طلبی Archives | حکمت صدرا

  • ممیزه تفسیر افزودن اطلاعات به متن اصلی است

    حجت‌الاسلام مودب در نشست «مرز میان تفسیر و ترجمه» عنوان کرد که ترجمه به مراتب دشوارتر از تفسیر است و برخی معتقدند که هر مترجم باید ابتدا مفسر باشد تا بتواند ترجمه‌ای ارائه دهد، از این رو ترجمه‌هایی که از تفاسیر برخوردار باشند و به نوعی با عبارات توضیحی همراه باشند، ارزشمندتر خواهند بود. شعارسال:حجت‌الاسلام […]