بیت کوین Archives | حکمت صدرا

  • حکم مراجع مختلف درباره بیت کوین چیست؟

    مهر نوشت: بیت کوین که این روزها به عنوان یک صنعت از آن یاد می‌شود؛به دلیل مصرف برق زیاد با واکنش تند دولت مواجه شده است. همچنین مراجع نظرات متفاوتی در این خصوص دارند.