بچه های مدرسه Archives | حکمت صدرا

  • اینا کار خودشونه باور کن فقط جهت مظلوم نمایی!

    توئیت یک هموطن ساکن آلمان را در زیر می خوانید. شعار سال: هامبورگ رفتم فروشگاه،خط کش می فروشن برای بچه های مدرسه با اسمای مختلف، واسه همه گل وخونست، واسه محمد تروریست نقاب دار!آخه عوضي ها با بچه ها کاری نداشته باشید! اینا توهمی بیش نیست که اسلام دشمن داره اینا کار خودشونه باور کن […]