بهروز فرنو Archives | حکمت صدرا

  • فردید با طرح غرب زدگی فلسفه ما را وارد مرحله خودآگاهی کرد

    به گزارش خبرنگار مهر،مراسم یادبود «سید احمد فردید» عصر روز گذشته با حضور اندیشمندان و صاحبنظران حوزه فلسفه در مؤسسه پژوهشی حکمت و فلسفه ایران برگزار شد. در این مراسم، بهروز فرنو در سخنانی با موضوع «غرب زدگی از نگاه فردید» اظهار کرد: غریب به ۶ دهه پیش برای اولین بار لفظ غرب زدگی و […]