سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران در پیامی به مناسبت زادروز فردوسی، شاهنامه را نقش اسطوره‌ای در تاروپود کشور دانست. " />بهرام قاسمی زادروز فردوسی روز تولد فردوسی سرایش شاهنامه Archives | حکمت صدرا

بهرام قاسمی زادروز فردوسی روز تولد فردوسی سرایش شاهنامه Archives | حکمت صدرا