بهترین رمان سال Archives | حکمت صدرا

  • «هرگز ترکم مکن» به چاپ پنجم رسید

    ایلنا: رمان هرگز ترکم مکن، به قلم کازئو ایشی‌گورو با ترجمه مهدی غبرایی در انتشارات افق به چاپ پنجم رسیده است. این رمان از نظر مجله تایم در سال ۲۰۰۵ بهترین رمان سال…