بنی اسرائیل Archives | حکمت صدرا

  • ریشه رعب خلفای عباسی از امام موسی کاظم چه بود؟

    من از بیان نورانی امام حسن عسکری(ع) برای پاسخ به این پرسش استفاده می کنم که فرمودند: بنی عباس و بنی امیه شمشیر را از رو برای ما بستند و از دو جهت با خشونت و قساوت با ما رفتارکردند. شعارسال:من از بیان نورانی امام حسن عسکری(ع) برای پاسخ به این پرسش استفاده می کنم […]