بنیاد مستضعفان Archives | حکمت صدرا

  • احداث ۱۵ کتابخانه در مناطق محروم

    ایلنا: بنیاد علوی و بنیاد مستضعفان، طی امضای یک سند یادداشت تفاهم با نهاد کتابخانه‌های عمومی کشور، مسئولیت ساخت ۱۵ باب کتابخانه در مناطق محروم را برعهده گرفت.