بنیاد اسراء Archives | حکمت صدرا

  • ارتباط اینترنتی کتابخانه آستان قدس رضوی و بنیاد بین المللی اسرا

    به گزارش خبرگزاری مهر، در پی امضای تفاهم نامه همکاری‌های مشترک علمی و پژوهشی بین «آستان قدس رضوی» و «بنیاد بین المللی علوم وحیانی اسرا» ارتباط اینترنتی کتابخانه پژوهشگاه معارج وابسته به بنیاد اسرا و کتابخانه آستان قدس رضوی برقرار شد. از این پس محققان و پژوهشگران بنیاد اسرا می‌توانند به کلیه کتاب‌های موجود در […]