بنای تاریخی Archives | حکمت صدرا

  • مساجد ایران در دهه ۴۰ + تصاویر

    ۳۰ مرداد مصادف با ۲۱ آگوست، روز جهانی مسجد نامگذاری شده است. تصاویر آرشیوی ، مساجد معروف ایران در دهه ۴۰ را نشان می دهند. شعار سال: ۳۰ مرداد مصادف با ۲۱ آگوست، روز جهانی مسجد نامگذاری شده است. تصاویر آرشیوی مساجد معروف ایران در دهه ۴۰ را نشان می دهند. سایت شعار سال، با اندکی […]