بلوچستان Archives | حکمت صدرا

  • نگذاشتند برای دیدار اقوامم به قطر بروم

    مولوي عبدالحميد: اگر اهل سنتي شايستگي نداشت او را به كار نگيرند اما اگر داشت به خاطر مسائل اعتقادي و مذهبي نبايد محروم شود. نيازي نيست كه ما حرف‌مان را به ملك عبدالله بزنيم؛ ما حرف‌مان را اينجا به آقاي روحاني مي‌زنيم. شعارسال: خيلي از ما سيستان و بلوچستان را فقط روي نقشه ديده‌ايم و […]